DM5E hrúbkomery

DM5E hrúbkomery sú určené pre rôzne úlohy súvisiace s meraním hrúbok, špeciálne sú vhodné pre meranie zostatkovej hrúbky materiálu na komponentoch podliehajúcich korózii a erózii. DM5E séria hrúbkomerov predstavuje vysoký výkon v malom balení. Ergonomický dizajn a kompaktné rozmery umožňujú ovládanie jednou rukou.

 

Vlastnosti a výhody zariadenia

 • Tri verzie DM5E Basic, DM5E a DM5E DL, výber vhodnej verzie podľa potrieb zákazníka

 • Meranie hrúbok pod nátermi

 • Užívateľsky priateľské ovládanie

 • Vysokovýkonné sondy

 • Pružné spracovanie údajov

 • Rôzne zobrazenia:

  • Normal: Hodnota merania zobrazená veľkými číslicami v strede obrazovky

  • MIN Scan: umožňuje operátorovi skenovať sondou povrch, po vyhodnotení sa zobrazí najnižšia nameraná hodnota

  • MAX scan: ako MIN scan, zobrazí maximálnu nameranú hodnotu

  • DIFF/RR%: porovnáva meranú hrúbku s užívateľsky špecifikovanou nominálnou hodnotou hrúbky - zobrazuje rozmerový rozdiel medzi dvoma hodnotami ako aj percentuálne vyjadrenie hodnoty

  • B-Scan: zobrazenie B-Scan graficky s prezentáciou minimálnych hodnôt - graf je odvodený meraním a záznamom 1 bod / sek.

 

SW pre penos údajov z dátového záznamníka do PC na stiahnutie TU! 

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: ndesolutions@ndesolutions.sk